Giày Nữ YOMI

Giày Nữ YOMI

Giày Nữ YOMI

Giày Nữ YOMI

Giày Nữ YOMI
Giày Nữ YOMI
Chính sách khách hàng thân thiết

CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

 

Điều kiện để trở thành Khách Hàng Thân Thiết:
- Đã từng mua hàng tại YOMI
- Có cung cấp một số thông tin cơ bản như tên, ngày sinh, số điện thoại

1. CHƯƠNG TRÌNH

MỪNG SINH NHẬT

Kết quả hình ảnh cho GIẢM GIÁ 30%

Kết quả hình ảnh cho SINH NHẬT

 + Áp dụng cho 01 sản phẩm (Không áp dụng đồng thời chương trình khuyến mãi khác)
 + Áp dụng trong vòng 07 ngày (03 ngày trước, 03 ngày sau, và ngày sinh nhật)
 + Để hưởng ưu đãi này, Khách Hàng Thân Thiết cần 
   xuất trình CMND hoặc giấy tờ hợp lệ có ngày sinh

2. CHƯƠNG TRÌNH

TÍCHĐIỂM GIẢM GIÁ

MUA GIÀY TÍCH ĐIỂM GIẢM GIÁ TRỰC TIẾP CHO ĐƠN HÀNG TIẾP THEO

Kết quả hình ảnh cho TICH ĐIỂM

 + Quy đổi điểm: 20.000 = 1 ĐIỂM = GIẢM GIÁ 1.000

 + Mọi sản phẩm bất kỳ đều được đếm tích lũy, trừ những sản phẩm bổ trợ: miếng lót  giày, miếng lót hậu... và sản phẩm quà tặng.
FB