Giày Cao Gót Công Sở

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

YOMI hiện đang có 322 lượt đánh giá của khách hàng. Xem ngay để biết đánh giá của họ về YOMI!

Đã mua hàng
Tốt

Đã mua hàng
trả lời nhanh

Đã mua hàng
nhiệt tình

Đã mua hàng
nhiệt tình

Đã mua hàng
nhiệt tình, luôn hổ trợ hết khả năng

Đã mua hàng
tốt

Đã mua hàng
nhiệt tình

Đã mua hàng
phản hồi tốt

Đã mua hàng
P

Đã mua hàng
phản hồi tốt

Đã mua hàng
nhiệt tình, luôn hổ trợ hết khả năng

Đã mua hàng
tốt

Đã mua hàng
tốt

Đã mua hàng
nhiệt tình

Đã mua hàng
nhiệt tình, luôn hổ trợ hết khả năng
1 2 3 4 5