Dịch Vụ Pre-Order

DỊCH VỤ PRE-ORDER

 

 

1. Sản phẩm áp dụng:
Các sản phẩm có tem nhãn Pre-Order khi mua sắm online tại website.

2. Thời gian nhận hàng:
- Đơn hàng có sản phẩm Pre-Order sẽ được ghi nhận lại và ưu tiên giao sớm ngay khi sản phẩm tung bán chính thức, dự kiến bắt đầu giao trong vòng 07 ngày tính từ thời điểm sản phẩm bắt đầu đi vào sản xuất chính thức
- khuyến khích khách hàng đặt riêng các sản phẩm sẵn có và sản phẩm Pre-Order để thuận tiện và nhanh chóng hơn trong việc nhận trước những sản phẩm đã tung bán chính thức.